Zlecenie

Aby zlecić tłumaczenie, należy się skontaktować i dostarczyć dokumenty jedną z metod:

Przy przesyłaniu dokumentów faksem proszę o ustawienie wysokiej rozdzielczości, aby zachować czytelność pieczęci oraz tekstów pisanych mniejszą czcionką.